Hero billede

Fødevare-allergi

Fødevareallergi

Ved fødevareallergi påvirker bestemte proteiner i fødevarerne kroppens immunsystem. Kroppen reagerer ved at danne allergi-antistoffet IgE. Antistoffet retter sig mod de fødevareproteiner, man er allergisk overfor. Proteinerne kaldes også allergener. I sjældne tilfælde dannes ikke IgE, men allergien udløses på en anden måde.

Når man spiser den fødevare, man ikke kan tåle, opstår der en allergisk reaktion med symptomer fra øjne, næse, lunger, hud, mave-tarmkanal eller hjerte-karsystem. Der er oftest symptomer fra to eller flere organer.

Det er forskelligt, hvor meget af allergenet der skal til for at fremkalde symptomer, men i nogle tilfælde kan selv meget små mængder udløse voldsomme symptomer.

Allergiantistoffet kan måles ved en allergitest, fx i en blodprøve eller ved en test på huden, den såkaldte priktest. Andre test, fx lappetest på huden, anvendes i sjældne tilfælde til at undersøge for andre allergiske mekanismer.

Allergitesten er dog ikke nok til at stille den endelige diagnose.

Ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed

Ved ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed sker der ikke en allergisk reaktion i kroppen. Reaktionen kan derfor ikke måles ved en allergitest.

Som regel er symptomerne ved den ikke-allergiske fødevareoverfølsomhed mildere og kommer senere end ved fødevareallergi, og man skal ofte spise mere af fødevaren, før der kommer symptomer. Men man kan ikke ud fra symptomerne skelne mellem fødevareallergi og ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed.

Overfølsomhed over for tilsætningsstoffer er en ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed ligesom sygdommene laktosemalabsorption og cøliaki. Nogle af de sygdomme, som hører under ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed, kaldes også intolerans.

Kontaktallergi og mad

Kontaktallergi kan opstå, når kemiske stoffer kommer i kontakt med huden og dens immunsystem. Kontaktallergien viser sig som eksem på huden. Nikkelallergi er et eksempel på kontaktallergi.

Har man kontaktallergi over for et kemisk stof, fx nikkel, kan man i sjældne tilfælde risikere, at hudsymptomerne blusser op, hvis man spiser mad, der indeholder stoffet i tilstrækkeligt store mængder.

Fødevareprovokation

Udelukkelse/provokationstest er den eneste sikre test til at stille diagnosen fødevareallergi. Forinden skal du være allergiudredt enten ved blodprøve eller priktest. Hvis symptomerne forsvinder under diæt med den pågældende fødevarer og kommer igen under provokation, har man allergi/intolerans.

Fødevareprovokationer foregår på sygehus.

 

Indlæser kort..